Probleembeschrijving

De Pendrechtse molen is in 1731 gebouwd en is in 1993 verplaatst naar zijn huidige plaats in Barendrecht langs de A15 en op een betonnen fundering gezet.

Na enkele dagen met regen en wind vertoont de molen lekkages. Voor zover nagegaan kan worden bestaan het probleem al bijna 200 jaar. Door de Universiteit van Delft is de vochtproblematiek in de molen onderzocht. De voorlopige conclusie was dat de vochtproblemen werden veroorzaakt door de aanwezigheid van scheuren en holle ruimten in een groot deel van de romp van de molen. Dit was geconstateerd middels het afkloppen van de molen. Uit de later uitgevoerde radarmetingen kwam eenzelfde beeld. Aan het oppervlak van de molen is noch buiten noch binnen scheurvorming zichtbaar.

Door de Universiteit van Delft is Injection Nederland gevraagd om middels een proef na te gaan of de holle ruimten en inwendige scheuren te injecteren zijn met een traskalk mortel. Bij de eerste boringen die hiervoor zijn uitgevoerd bleek dat er geen holle ruimte gevonden konden worden die te injecteren zijn met een traskalkmortel.

Vanwege het hoge vochtgehalte van de romp is een proef gedaan om het metselwerk te drogen middels thermische lanzen en perslucht. Deze proef is geslaagd. Het vochtgehalte van de romp kon voldoende teruggebracht worden zodat injecteren met een geringe druk in principe mogelijk is.

De volgende stap was middels na te gaan of een injectievloeistof zich goed door het metselwerk zou verdelen. Geconstateerd werd dat injectievloeistof binnen 40 minuten op 40 cm afstand van het boorgat uit de romp stroomde. Dit had niet meer dan 10 à 15 cm mogen zijn. Geconcludeerd moest dat in de romp poriën met een diameter van ongeveer 01, mm aanwezig zijn die het water over grotere afstanden door het metselwerk van de romp transporteren.

Vraagstelling

Door Injection Nederland is Athene Noctua Advies gevraagd om de proeven in de molen te begeleiden en deels ook uit te voeren.

molen_pendrecht_proef

De resultaten van de injectieproef

 


Reacties

De lekkende romp van de Pendrechtse molen — 2 reacties

 1. Op ons terrein bevindt zich het onderste gedeelte van een beltmolen. De molen is vroeger verkocht en de belt met onderbouw is in gebruik als atelier.
  Ook hier is het probleem van de hoge luchtvochtigheid aanwezig.
  wij zoeken hiervoor een oplossing. Waarbij we denken aan ontgraven, afdichten met evt. isolatie en/of injecteren van het metselwerk.
  Ben benieuwd naar uw expertise.

  • De geschetste situatie is te vergeleken met die van een kelder. Het zal er waarschijnlijk de hele zomer koel zijn. Nadeel hiervan is dat het er ook vochtig zal zijn. Bij bepaalde weersomstandigheden kan er zelfs condensvorming optreden.

   Er zijn maar drie manieren om de relatieve luchtvochtigheid in een situatie die te vergelijken is met een kelder te verlagen. Twee ervan blijven energie kosten. De ene is luchtontvochtigen en de andere is verwarmen. Isoleren aan de binnenzijde is een oplossing die ervoor zorgt dat de temperatuur van het metselwerk een beperktere rol krijgt op de oppervlaktetemperatuur. En daardoor ook op de relatieve luchtvochtigheid. Voorwaarde is wel dat de isolatie dampopen is. Dit vraagt een zeer zorgvuldige ontwerp en uitvoering. En is om deze redenen niet direct aan te bevelen.

   Vaak wordt gedacht dat het metselwerk een wezenlijke bijdrage levert aan de hoge relatieve luchtvochtigheid. Dit klopt voor zover de ruimte niet geventileerd of zelden betreden wordt. In alle andere gevallen heeft de vochthuishouding van het metselwerk zo’n geringe invloed aan de luchtvochtigheid dat deze verwaarloosd mag worden. Maatregelen om de vochthuishouding van het metselwerk zullen daarom vrijwel geen effect hebben.

   Opgemerkt wordt dat er gevallen beschreven zijn waarbij gesuggereerd wordt dat het afdichten van het metselwerk aan de buitenzijde of het injecteren geleid hebben tot een verbetering van de luchtvochtigheid in de ruimte. Een nadere analyse wijst altijd uit dat ook andere maatregelen genomen zijn die een veel grotere invloed hebben op de luchtvochtigheid in de ruimte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het beantwoorden van vragen op de website is een gratis service die verleend wordt als er tijd voor is. En past in de doelstelling van de website, het geven van voorlichting. Reacties/vragen worden dan ook pas na moderatie geplaatst. En zijn daarna voor iedereen te lezen.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>