Het bestrijden van optrekkend vocht is een dienst die door veel bedrijven wordt aangeboden.

Opdrachtgevers zijn regelmatig ontevreden over de resultaten. Een ruwe schatting is dat bij 25 % à 50 % van de projecten het beoogde resultaat niet wordt behaald. Waarom is vaak niet duidelijk. Zijn het de eigenschappen van het injectiemiddel of de wijze waarop het middel in het metselwerk geïnjecteerd is?

Een aantal jaren geleden heb ik een project gedaan voor wat thans heet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het materiaal dat daar uitkwam vormde de aanzet om te komen tot een boek. De werktitel was: “Injecteren van metselwerk tegen capillair vochttransport, achtergronden, succesfactoren, knelpunten”.

1 van de dingen die tijdens het schrijven bleek was dat niet de eigenschappen van het injectiemiddel of de wijze van de injecteren bepalend zijn voor het resultaat maar primair:

Het laatste deel van het boek met daarin het voorstel om de huidige praktijk van het injecteren te verbeteren is in verkorte vorm reeds in het artikel The distribution of injection fluids against rising damp in masonry: models and risk factors verschenen in de publicatie die hoorde bij WTA-congres in 2009 in Leuven.


Reacties

Vochttransport in poreuze materialen — Geen reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het beantwoorden van vragen op de website is een gratis service die verleend wordt als er tijd voor is. En past in de doelstelling van de website, het geven van voorlichting. Reacties/vragen worden dan ook pas na moderatie geplaatst. En zijn daarna voor iedereen te lezen.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>