Baksteen, mortel en beton behoren tot de materialen die een open poriënstructuur hebben. De afmetingen van deze poriën variëren sterk. Ook de oppervlaktestructuur van de poriën vertoont grote verschillen[i]. Het gevolg is hiervan is zoals prof. Carmeliet in zijn intrederede in 2003 stelde[ii]:

“Een poreus materiaal bestaat … uit miljoenen poriën van verschillende grootte, zodat zelfs als we in staat zouden zijn de poriënstructuur exact op te meten en te beschrijven, een discrete simulatie met de krachtigste computers niet haalbaar is.” [iii]

In dit hoofdstuk worden die facetten van de structuur van metselwerk besproken die van belang zijn voor het injecteren van het metselwerk tegen capillair vochttransport. Hierbij worden vaak vereenvoudigingen gebruikt.


[i] Voorbeelden van poriënstructuren:

 Scannen0001g  Scannen0002g
opname poriewand van een baksteen opname poriewand van een klinker
Bron: Weber Helmut red.; Fassadenschutz und Bausanierung, Der Leitfaden für die Sanierung, Konservierung und Restaurierung von Gebäuden; Renningen-Malmsheim 1994

[ii] Inmiddels zijn er wel aanzetten gegeven voor betere rekenmethodes. Evenwel blijft het moeilijk om in de inhomogeniteiten in het metselwerk te modelleren.

[iii] Bron: Carmeliet prof.dr.ir. J.; Multischaal bouwfysica, van porie tot macroklimaat; Intreerede Eindhoven 2003


Reacties

1. Poreuze steenachtige materialen — Geen reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het beantwoorden van vragen op de website is een gratis service die verleend wordt als er tijd voor is. En past in de doelstelling van de website, het geven van voorlichting. Reacties/vragen worden dan ook pas na moderatie geplaatst. En zijn daarna voor iedereen te lezen.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>