Athene Noctua Advies voor bouwfysische onderzoek en advies

We hebben ons gespecialiseerd in niet-alledaagse schades zoals bijzondere vervuilingen in gebouwen zoals fogging, uitzonderlijke elektrostatische opladingen en stankoverlast door bronnen in het gebouw. Ook overlast door schimmelgroei en lekkages die ondanks alle genomen maatregelen nog steeds niet verholpen zijn, behoren tot het werkterrein.

Bij onze adviezen laten we ons leiden door het motto: als wij het kunnen onderbouwen.

Meer weten over onze achtergrond en werkwijze?