Athene Noctua Advies, Bureau voor (bouw-)fysica en binnenmilieu
Meent 49
4817 NP Breda

Telefoon: Veelal kan ik niet gestoord worden bij mijn werkzaamheden. Stuur mij een email en ik bel u terug. Zo mogelijk op het u door gewenste tijdstip.
E-mail: info@athene-noctua.nl

Helaas hoort het er bij. Athene Noctua Advies een bureau is dat haar bestaan ontleent aan het geven van betaalde adviezen. Als met een kort antwoord op de vraag per e-mail volstaan kan worden én er tijd voor is, dan zullen we hiervoor geen kosten in rekening brengen. Als er wel kosten aan verbonden zijn, dan zullen wij u daarover vooraf informeren.

Athene Noctua Advies is een onderdeel van TAAK Ned. B.V., Breda. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel TAAK Ned. B.V.: 200.75.628


Reacties

Algemeen — 8 reacties

  • Er is niet op voorhand al te geven welke materialen extra gevoelig zijn voor elektrostatische oplading en daarom gemeden zouden moeten worden. Daarbij komt dat veel stoffen een oppervlaktebehandeling krijgen. De eigenschappen hiervan zijn in hoge mate bepalend of elektrostatische oplading gemakkelijk optreedt of juist niet.

 1. Vrijstaand Woonhuis 1968 met deels houten vloeren. In slaapkamer noord/oostelijk gelegen ontstond 5 jaar na isolatie van de spouwmuren, duffe stank. Tevens natte dubbelglasramen. Slaapkamer wordt dag/nacht geventileerd. Voor isolatie waren 14 ventilatie (spouwmuur) roosters in de gehele kruipruimte en geen stank of vochtprobleem. Na isolatie 5 ventilatie pijpen/roosters aangebracht door isolatiebedrijf.. Nu natte verrotte draagbalken en vloerdelen in de slaapkamer. Fundering is bij slaapkamer droog, onder het zand. Hoeveel roosters moeten worden aangebracht om ventilatie optimaal te laten zijn?

  • De vraag over de ventilatieroosters is duidelijk. Toch moet de vraag gesteld worden, is de ventilatie van de kruipruimte de enige oorzaak van de verrotte balken en vloerdelen. Of speelt er meer. Balken kunnen namelijk ook aangetast worden door vocht uit de fundering. U schrijft weliswaar dat de fundering droog oogt maar of werkelijk zo is zal toch een meting moeten wijzen. Zonder dat is er geen goede beoordeling mogelijk en ook geen advies.

   Natte vloerdelen en balken ontstaan (mede) door een zeer hoge luchtvochtigheid in de kruipruimte. Uit uw verhaal komt naar voren dat deze zo is hoog dat er zelfs condensatie optreedt. Opvallend in uw verhaal is dat de fundering onder het zand droog is. Deze twee zaken matchen niet met elkaar. Er moet namelijk een vochtbron in de kruipruimte aanwezig zijn die zorgt voor de vochtbelasting. En dat is normaal gesproken de bodem van de kruipruimte tenzij er sprake is van lekkages nabij de begane grondvloer. Het laatste is zeer onwaarschijnlijk.

   Om een zeer vochtig milieu in de kruipruimte aan te pakken zijn er twee strategieën mogelijk. De traditionele, uit het tijdperk van voor de kunststoffolies, namelijk het weg ventileren van het vocht. In de oude literatuur zijn hiervoor vuistregels te vinden. De praktijk heeft uitgewezen dat deze in veel gevallen voldoen maar tegenwoordig regelmatig ook niet. De vuistregels stammen uit de tijd dat de wind ongehinderd rondom de woning kon circuleren. Met de huidige tuininrichting is dat laatste vaak niet meer het geval. Alleen ventilatieroosters om het vocht uit de kruipruimte is dan ook niet aan te raden.

   Met de komst van de kunststoffolies is een aanpak bij de bron mogelijk. Door het leggen van een folie op de bodem van de kruipruimte wordt de vochtproductie in de kruipruimte praktisch tot nul gereduceerd. Er is dan nog maar een hele lichte ventilatie van de kruipruimte nodig. Hoeveel er dat moeten zijn, kan op afstand niet bepaald worden. Uitgangspunt bij het ontwerp moet zijn dat de gehele kruipruimte “doorspoeld” wordt.

   Het folie op de bodem is niet voldoende zijn om het rotten van de balkkoppen in de fundering te voorkomen. Hiervoor zijn andere maatregelen nodig.

 2. Geachte heer,
  Wij wonen in een huis uit 1998 sinds 2007 met veel plezier in de gemeente Voorhout, tot dat we sinds twee jaar in de woonkamer last kregen v een grondlucht bij de achterkant vd aanbouw.

  Ik ben in de kruipruimte gaan kijken, maar zie niets qua vocht. De buren geven aan geen last te hebben v vocht. Als ik onderde vloer kruip, kan ik alleen tot het gedeelte vd aanbouw komen, onder de aanbouw kan ik niet komen helaas.
  Als je het luik bij de voordeuropen doet om in de kruipruimte te komen, ruik je geen grondlucht.
  Ons valt op dat je alleen bij noordwestenwind last hebt vd stank, kortom met de windverwachting weten we precies wat we kunnen verwachten.
  We zijn nu op zoek naar de bron, is er iets mis met de muurroosters of toch iets anders? Heeft u een suggestie.

  • Hoe logisch het ook lijkt om op zoek te gaan naar de bron is toch niet de juiste aanpak. Bronnen in de kruipruimte en de spouw zijn veelal niet aan te pakken. De luchtstromen die zorgen voor de verspreiding van de stank (in dit geval de grondlucht) zijn dat wel.

   In het Bouwbesluit, het eerste stamt uit 1992, staan daarom eisen voor de luchtdichtheid van de uitwendige scheidingsconstructies. Voor de begane grondvloer zijn deze hoog. Maar ook voor de gevel en het dak gelden eisen.

   Hetgeen hier beschreven wordt, duidt erop dat niet aan de eisen wordt voldaan. Het eerste wat dan ook gedaan kan worden, is het controleren van de begane grondvloer op luchtlekken. Dit kunnen doorvoeren van leidingen e.d. zijn maar scheuren bij de aansluitingen van de vloer komen voor. Een andere mogelijkheid is dat de aansluiting onder de vensterbank niet luchtdicht is. Ook andere luchtlekken komen voor. Het spreekt voor zich dat alle luchtlekken afgedicht moeten worden. Meestal is dit met eenvoudige middelen zelf te doen.

   Soms is er in het ontwerp voor gekozen om de spouw van de buitenmuur bij de kozijnen aan de buitenzijde niet af te sluiten. In dit gevallen kan er bij bepaalde windrichtingen lucht uit de spouw via luchtroosters in de woning komen.

 3. Mijn huurwoning komt uit 1925. Officeel heeft het geen kruipruimte, mar de vorige bewoner had een wietplantage gebouwd onder de woning. Deze ruimte is volgestort met zand en puin. Er waren meerdere lekkages zowel in mijn keuken als in de keuken en badkamer van de buren. Zo bleven er nadat de lekkage in mijn keuken was verholpen nog steeds paddenstoelen groeien die dus veroorzaakt werden door de lekkage bij de buren. Nu heb ik voordat mijn keukenvloer en halvloer werden verwijderd, 2 weken lang een bouwdroger gehad in de keuken die minimaal 40 liter heeft opgezogen. Mijn deuren sloten zonder moeite en nu nog geeen twee weken later krijg ik de keukendeur al niet meer normaal dicht. Tussen het zand onder mijn woning en de ondervloer zit vrij weinig ruimte en mijn basis vloer bestaat enkel uit dunne houten balken en dunne spaanplaatjes. De wooncorporatie zou de oorzaak uitgaan zoeken, maar het bedrijf die ze stuurde kon geen oorzak vinden. Waar denkt u dat het aan ligt?

  • Bij het beoordelen van een schade op afstand is de kans groot dat de plank misgeslagen wordt. Toch zal ik een enkele opmerking maken.

   De vraag is of de deur uitgezet is of het kozijn. Daarnaast kan een slecht sluitende deur ook veroorzaakt worden door het zetten van het huis.

   Het uitzetten van de deur, kan alleen als de relatieve luchtvochtigheid in huis zeer hoog is. Na 14 dagen een bouwdroger komt er nog steeds vocht uit de muren maar dat gaat zo langzaam dat dit normaal gesproken middels de ventilatie gemakkelijk afgevoerd moet kunnen worden. Daarom zou er gecheckt moeten worden of de ventilatievoorzieningen aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen en of zij ook gebruikt worden.

   Bij woningen met een houten begane grondvloer en mechanische afzuiging ontstaan er problemen als de luchttoevoervoorzieningen (ramen/roosters) gesloten zijn. De kruipruimte functioneert dan als luchttoevoer en komt er langs die weg veel vocht naar binnen.

   Het uitzetten van het hout van het kozijn door vocht uit de muur is niet uit te sluiten maar is niet erg waarschijnlijk.

   Daar de kruipruimte volgestort is, is het niet uit te sluiten dat de fundering zich is gaan zetten. Dit kan ook leiden tot slecht sluitende deuren.

   Dit zijn zo maar 3 oorzaken die voor de hand liggen. Mogelijk zijn er nog andere.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het beantwoorden van vragen op de website is een gratis service die verleend wordt als er tijd voor is. En past in de doelstelling van de website, het geven van voorlichting. Reacties/vragen worden dan ook pas na moderatie geplaatst. En zijn daarna voor iedereen te lezen.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>