Athene Noctua Advies, Bureau voor (bouw-)fysica en binnenmilieu
Meent 49
4817 NP Breda

Telefoon: Veelal kan ik niet gestoord worden bij mijn werkzaamheden. Stuur mij een email en ik bel u terug. Zo mogelijk op het u door gewenste tijdstip.
E-mail: info@athene-noctua.nl

Athene Noctua Advies is een onderdeel van TAAK Ned. B.V., Breda. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel TAAK Ned. B.V.: 200.75.628


Reacties

Algemeen — 4 reacties

  • Er is niet op voorhand al te geven welke materialen extra gevoelig zijn voor elektrostatische oplading en daarom gemeden zouden moeten worden. Daarbij komt dat veel stoffen een oppervlaktebehandeling krijgen. De eigenschappen hiervan zijn in hoge mate bepalend of elektrostatische oplading gemakkelijk optreedt of juist niet.

 1. Vrijstaand Woonhuis 1968 met deels houten vloeren. In slaapkamer noord/oostelijk gelegen ontstond 5 jaar na isolatie van de spouwmuren, duffe stank. Tevens natte dubbelglasramen. Slaapkamer wordt dag/nacht geventileerd. Voor isolatie waren 14 ventilatie (spouwmuur) roosters in de gehele kruipruimte en geen stank of vochtprobleem. Na isolatie 5 ventilatie pijpen/roosters aangebracht door isolatiebedrijf.. Nu natte verrotte draagbalken en vloerdelen in de slaapkamer. Fundering is bij slaapkamer droog, onder het zand. Hoeveel roosters moeten worden aangebracht om ventilatie optimaal te laten zijn?

  • De vraag over de ventilatieroosters is duidelijk. Toch moet de vraag gesteld worden, is de ventilatie van de kruipruimte de enige oorzaak van de verrotte balken en vloerdelen. Of speelt er meer. Balken kunnen namelijk ook aangetast worden door vocht uit de fundering. U schrijft weliswaar dat de fundering droog oogt maar of werkelijk zo is zal toch een meting moeten wijzen. Zonder dat is er geen goede beoordeling mogelijk en ook geen advies.

   Natte vloerdelen en balken ontstaan (mede) door een zeer hoge luchtvochtigheid in de kruipruimte. Uit uw verhaal komt naar voren dat deze zo is hoog dat er zelfs condensatie optreedt. Opvallend in uw verhaal is dat de fundering onder het zand droog is. Deze twee zaken matchen niet met elkaar. Er moet namelijk een vochtbron in de kruipruimte aanwezig zijn die zorgt voor de vochtbelasting. En dat is normaal gesproken de bodem van de kruipruimte tenzij er sprake is van lekkages nabij de begane grondvloer. Het laatste is zeer onwaarschijnlijk.

   Om een zeer vochtig milieu in de kruipruimte aan te pakken zijn er twee strategieën mogelijk. De traditionele, uit het tijdperk van voor de kunststoffolies, namelijk het weg ventileren van het vocht. In de oude literatuur zijn hiervoor vuistregels te vinden. De praktijk heeft uitgewezen dat deze in veel gevallen voldoen maar tegenwoordig regelmatig ook niet. De vuistregels stammen uit de tijd dat de wind ongehinderd rondom de woning kon circuleren. Met de huidige tuininrichting is dat laatste vaak niet meer het geval. Alleen ventilatieroosters om het vocht uit de kruipruimte is dan ook niet aan te raden.

   Met de komst van de kunststoffolies is een aanpak bij de bron mogelijk. Door het leggen van een folie op de bodem van de kruipruimte wordt de vochtproductie in de kruipruimte praktisch tot nul gereduceerd. Er is dan nog maar een hele lichte ventilatie van de kruipruimte nodig. Hoeveel er dat moeten zijn, kan op afstand niet bepaald worden. Uitgangspunt bij het ontwerp moet zijn dat de gehele kruipruimte “doorspoeld” wordt.

   Het folie op de bodem is niet voldoende zijn om het rotten van de balkkoppen in de fundering te voorkomen. Hiervoor zijn andere maatregelen nodig.

Geef een reactie

Het beantwoorden van vragen op de website is een gratis service die verleend wordt als er tijd voor is. En past in de doelstelling van de website, het geven van voorlichting. Reacties worden dan ook pas na moderatie geplaatst.

 

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *