fogging_balkenHet plotseling zwart worden van woningen werd voor het eerst in de zeventiger jaren in Duitsland beschreven. De vervuiling – een zwarte aanslag – is vooral zichtbaar op wanden en plafonds. Ook wordt ze aangetroffen op kunststof voorwerpen. De zwarte aanslag laat zich nauwelijks verwijderen met de normale schoonmaak- en oplosmiddelen.

Bewoners ervaren het als heel verontrustend dat de aanslag binnen een periode van enkele weken tot maanden steeds toeneemt. In de literatuur zijn zelfs gevallen bekend dat de woning binnen enkele dagen zwart geworden is.

De oorzaak van fogging laat zich relatief eenvoudig beschreven:

  1. Er is een bron van fijn stof. In principe kan dat alles zijn.
  2. Er is een transportmechanisme dat zorgt voor het transport van bron naar het oppervlak van bijvoorbeeld een muur of plafond.
  3. Er is een neerslagmechanisme dat verantwoordelijk is voor het neerslaan.
  4. Tot slot is er een hechtingsmechanisme.

Fogging verschilt vooral van andere vervuilingsprocessen door het bijzondere hechtingsprincipe.

Zie ook de publicatie Fogging: het zichtbaar worden van semi-vluchtige stoffen