Beton en baksteen zijn poreuze materialen die bovendien hydrofiel zijn. Dat wil zeggen dat baksteen en beton gemakkelijk water opzuigen. Bijvoorbeeld als het regent of de muur aan de onderzijde in het water staat. Baksteen doet dit overigens veel “beter” dan beton. Door de poriën van deze materialen vindt ook transport van waterdamp plaats. In de winter gaat het transport hoofdzakelijk van binnen naar buiten. Hierbij kan als het koud is inwendige condensatie ontstaan.

Droge condities binnen en de zon zorgen ervoor dat een muur kan drogen. Vochtproblemen ontstaan als de toevoer van vocht groter is dan de water dat verdampt. Door de poriënstructuur heeft baksteen de capaciteit om water op te slaan. Hierdoor hoeft het evenwicht tussen toevoer en afvoer van vocht er niet altijd te zijn.

De vochtproblemen ontstaan als gedurende langere de toevoer van vocht groter is dan de droging. Dennis Brosnan heeft dit proces geschetst als vat op een weegschaal. Als het vat vol raakt, dan slaat de weegschaal naar 1 kant door. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vochtproblemen vaak ontstaan door meerdere oorzaken. Onze werkwijze houdt hiermee rekening.

fase_1_vullen

fase_2_overgelopen

Tekeningen: [Brosnan 2003]

Literatuur

Brosnan, D.; The Brave New World of Building Physics, or “Who’s Afraid of The Big Bad WUFI?”; Brickyard Road 07/2003, p. 25-28.