Syllabi studiedagen WTA Nederland-Vlaanderen

WTA Nederland-Vlaanderen organiseert 2x keer per jaar, beurtelings in Vlaanderen en Nederland, studiedagen over steeds weer andere onderwerpen op het gebied van monumentenzorg en -herstel. Hierbij staan vooral de technische aspecten ervan centraal.

De syllabi van de studiedagen zijn hier te vinden >>>