Uit het boek Om mensen gebouwd

STELLING

Anders dan vaak gedacht wordt, is elektrostatische oplading niet te voorkomen. De mate waarin een voorwerp of persoon opgeladen wordt, is wel te beïnvloeden. Als tevens ervoor gezorgd dat de elektrostatische ontlading langzaam gebeurt, dan zal men – bij aanraking van metalen voorwerpen e.d. – geen hinderlijke schokken ervaren.

ONDERBOUWING

De schok ten gevolge van een elektrostatische ontlading is geen onbekend verschijnsel. Veldonderzoek leerde dat ongeveer een kwart van de mensen in Nederland op het werk klachten ervaart door statische elektriciteit. Aangenomen wordt dat het probleem in woningen minder vaak optreedt.

De klachten bestaan vooral uit het ondervinden van hinderlijke en soms zelfs pijnlijke schokken bij het aanraken van geleidende voorwerpen zoals metalen klinken van deuren en kasten en stalen trapleuningen. Een enkele maal springen er letterlijk vonken over als mensen elkaar zoenen of voorzichtig een hand geven. Dat is een onaangename ervaring, niet alleen door de schrik, maarook door de pijn.

Sommige mensen geven aan dat zij zich ten gevolge van elektrostatische oplading gespannen voelen. Hiervoor is geen wetenschappelijke verklaring te geven. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door de angst voor de ontlading. Mensen weten vaak onbewust onder welke omstandigheden vonken zullen overspringen. De angst voor de ontlading kan leiden tot een gespannen, opgeladen gevoel.

Aan de elektrostatische ontlading gaat de oplading vooraf. In tegenstelling tot hetgeen meestal gedacht wordt, is wrijving niet de oorzaak van een elektrostatische oplading. De beste verklaring kan gegeven worden aan de hand van de Helmholz Doppelschicht: Als twee verschillende materialen in zeer nauw contact met elkaar komen, dan springen er elektronen van het ene materiaal naar het andere. De oorzaak hiervan zijn de kleine verschillen in de krachten waarmee verschillende atomen de elektronen aan zich binden. Als de twee materialen weer gescheiden worden, blijven er elektronen achter. Dit komt omdat elektronen zich slechts langzaam door een materiaal kunnen verplaatsen. Het materiaal met een overschot aan elektronen krijgt hierdoor een negatieve lading. Het andere een positieve lading.

De voorwaarde voor statische oplading is dat de scheiding van de materialen voldoende snel gebeurd. De grootste oplading treedt dan ook op tijdens het lopen en bij het opstaan uit stoelen. Soms wordt het veroorzaakt door het rijden van een kantoorstoel over ‘ouderwets’ synthetisch tapijt dat niet antistatisch is. Dit kan leiden tot een lichaamspannings-opbouw van meer dan 10.000 V.

De hoeveelheid lading die achterblijft, is afhankelijk van de weerstand die de elektronen op hun weg terug ondervinden. In metalen die goede geleiders zijn, stromen de elektronen gemakkelijk terug. Metalen zijn daarom niet of zeer moeilijk langer op te laden zijn. In isolatoren zoals glas, rubber, pvc, ondervinden de elektronen een grote weerstand. Deze zijn daarom goed op te laden. Veel stoffen hebben een elektrische weerstand die tussen die van de metalen en de isolatoren ligt. En zullen hun lading langzaam naar de elektrische aarde verliezen.

helmholtz

De elektrische weerstand van materialen, zowel natuurlijke als synthetische, wordt zeer sterk beïnvloed door de relatieve vochtigheid (r.v.). Als de r.v. toeneemt, neemt de elektrische weerstand af. Bij een relatieve vochtigheid hoger dan 65% is de kans op een hinderlijke elektrostatische oplading zeer gering. Tussen 40 – 65% treden problemen ten gevolge statische elektriciteit niet vaak op. Bij een relatieve vochtigheid onder 40% is zonder preventieve maatregelen (anti-statische vloerbedekking e.d.) de kans hinderlijk sterke elektrostatische opladingen (en ontladingen) groot.

Mensen met zweetvoeten zijn bij statische elektriciteit in het voordeel t.o.v. andere mensen. Door het vocht dat in de zool van de schoen trekt, vermindert de weerstand ervan. Door de langere weerstand zal de elektrostatische oplading sneller verdwijnen.

Het probleem van statische elektriciteit ontstaat pas als een ‘opgeladen’ persoon zich ontlaadt door het vastpakken of aanraken van een geleidend materiaal. Hierbij kunnen er schokken gevoeld worden als men minimaal tot 1.500 à 2.500 Volt is opgeladen. Vanaf 5.000 Volt kunnen er steken optreden en wordt de hinder aanzienlijk. Als de ontlading langzaam geschiedt, bijvoorbeeld doordat er via een materiaal met een niet al te lage elektrische weerstand ontladen wordt, dan wordt de ontlading niet waargenomen.

ontladen_vinger

OPLOSSING

De afwerking van een ruimte en het meubilair zijn naast de kleding en het schoeisel bepalend of er problemen met statische elektriciteit optreden. De elektrische weerstand van de ondergrond heeft hierop eveneens invloed. Vandaar de volgende aanbevelingen:

 • Kies voor antistatisch tapijt en stoelen met een antistatische bekleding. Zorg ervoor dat dit ook geldt voor de rug van het tapijt. Gebruik de tapijtlijm die fabrikant van het antistatische tapijt voorschrijft. Deze zijn voldoende mate geleidend om de antistatische eigenschappen van het tapijt te waarborgen.
 • Stel hogere eisen aan het tapijt en de lijm als deze op een houten (is slecht geleidende) vloer wordt gelegd.
 • Kies voor niet-metalen deurklinken en trapleuningen.

LITERATUUR

 • C.A.M. Snepvangers & A.C. Boerstra, 2000. Statische Elektriciteit in Gebouwen. In: Praktijkboek gezonde gebouwen. ISSO/SBR, Rotterdam
 • Günter Lüttgens & Martin Glor, 1993. Elektrostatische Aufladungen begreiffen und sicher beherrschen. Expert-Verlag, Duitsland.
 • G.W. Brundrett, 1990. Criteria for moisture control. Butterworth & Co Ltd, Verenigd Koninkrijk.
 • Wolfgang Maes, 1998. Stress durch Strom und Strahlung. Institut für Baubiologie + Oekologie IBN, Duitsland.

Reacties

Statische elektriciteit: ongemerkt ontladen is een genoegen — 37 reacties

  • Voor een elektrostatische ontlading moet er aan 2 voorwaarden voldaan worden. Ten eerste moet er sprake zijn van een elektrostatische oplading. Ten tweede iets zijn waaraan ontladen kan worden. Aan beide moet worden voldaan.

   Uit uw reactie maak ik op dat het gaat om ontladingen in de orde van grootte van ongeveer 10 kV.

   Deurgrepen van diepvriesmeubels in winkels zijn vaak van kunststof. Kunststoffen zijn, maar lang niet alle, elektrostatisch op te laden. Ik kan me niet voorstellen dat door het vastpakken van klanten van deze deurgreep deze zich noemenswaardig elektrostatisch oplaadt en vervolgens via u ontlaadt.

   Aannemelijker is dat U elektrostatisch opgeladen bent als u de deurgreep vastpakt. Daarbij treedt dan de elektrostatische ontlading op. Waarschijnlijk is de elektrische weerstand van de deurgreep tot de elektrische aarde zeer gering waardoor deze snelle ontlading kan optreden. Overigens is dit laatste iets wat heel vaak voorkomt. Bijvoorbeeld bij de waterkraan in de badkamer of keuken.

   Waarom U elektrostatisch opgeladen wordt en in het bijzonder in winkels kan ik van hieruit niet beoordelen.

 1. Hoi,

  Ik heb eenzelfde probleem als de persoon hierboven. Het hangt heel erg van de winkel af. De locale Albert Heijn heb ik het heel erg. Ik moet dan om de paar stappen een van de metalen rekken aanraken om me te ontladen, omdat ik anders weer een schok krijg.

  Hoewel mijn man en moeder soms ook wel eens schokken krijgen daar, heeft niemand het zo erg als ik. Bij mijn laatste solicitatie had ik hetzelfde probleem: iedereen en alles dat ik aanraakte schokte me. Soms zijn de schokken klein, en soms zijn ze echt heel heftig, en heb ik een uur daarna nog pijn of heb ik geen gevoel in m’n vingers.

  Ik draag geen heel gekke kleding, veel katoen, en heb het met veel verschillende soorten schoenen (al maken sommige schoenen het wel erger heb ik het idee).

  Weet iemand misschien waar dit aan kan liggen? Ik ben aangenomen bij dat bedrijf en ga daar straks werken. Hoe kan ik mezelf beschermen tegen al die schokken?

 2. Enkele maanden geleden heb bij het aanraken van een stoel in de bus een vreselijke prikkel in mijn pink gehad
  Ik dacht dat ik door iets geprikt was. Ik begrijp nu dat dit statische elektrische prikkel was
  Nu 4 maanden verder heb ik nog een snijdend gevoel in de pink, uitstralend naar dat gedeelte van mijn pols mijn onderarm
  Ik voel dat er is mis is daar binnen.
  M i diep gelegen zenuwen aangetast
  De huisarts kan dat niet plaatsen … advies dit nog 4 weken aan te zien
  Mijn vraag: zal dit naar gevoel overgaan? En wat is uw advies?

  • Laat ik voorop stellen dat ik geen medicus ben. Ik kan U op dit punt dan ook geen advies geven.

   Elektrostatische ontlading zijn geen zeldzaam verschijnsel. Het overkomt ons dagelijks vele malen. Het aantal keren dat het opgemerkt wordt doordat het hinderlijk, is heel beperkt of zelfs nul. Het is dus een normaal fenomeen waar het lichaam dagelijks vele malen te maken krijgt.

   In de wetenschappelijk literatuur wordt (ernstige) zeer kortdurende hinder door elektrostatische ontlading beschreven. Evenwel geen andere directe effecten. Er moet dan ook vanuit gegaan worden dat deze er niet zijn of zo zeldzaam dat daarover geen (goed) gedocumenteerde studies zijn.

   In het verleden werd door sommige onderzoekers gesuggereerd dat elektrostatische ontladingen de oorzaak konden zijn van het sickbuilding syndrome. Onderzoek heeft evenwel nimmer een directe relatie is met hinderlijke elektrostatische ontladingen kunnen aantonen. Wel staat vast dat als elektrostatische ontladingen vaak voorkomen dit een negatief effect heeft op het welbevinden van mensen.

  • Hinderlijk zijn deze elektrostatische ontladingen zeker. Wat de oorzaak is, is vanaf hier niet zonder meer informatie aan te geven. En zelfs dan is het vaak niet mogelijk. Het zit vaak in kleine details die in dit geval een paar weken geleden veranderd zijn.

   Met metingen en proeven ter plaatse is de oorzaak meestal wel te achterhalen. Mijn ervaring is dat de oorzaak vaak iets onverwachts is. Zo heb ik een geval aan de hand gehad dat door het droog wrijven van de tafel nadat met een vochtige doek gereinigd was, deze elektrostatisch opgeladen werd tot een oppervlaktespanning van 15 kV. Dat geeft een redelijke schok. En schrik omdat je het niet verwacht.

   Meer achtergronden over statische elektriciteit is hier te vinden >>>

 3. Wij hebben thuis metalen gispen eetstoelen. Als je opstaat of een stoel vastpakt krijgen we een schok. We hebben een natuurstenen vloer. Nu hebben we kleine ijzerdraadjes onderaan de stoel gedaan die geleiden naar de vloer. Het helpt maar het ziet er stom uit. Iemand een andere oplossing? De stoelen en vloer blijven het liefst zoals ze zijn, we hebben het nl nog maar pas aangeschaft.

  • Door het aanbrengen van een ijzerdraadje wordt de stoel geaard. Dat deze niet geaard is, komt door de kunststof steunen onder de poten. De vraag is of dit de oplossing is. De oorzaak van het probleem ligt namelijk bij elektrostatische oplading.

   Deze laatste wordt beïnvloed door een aantal factoren. 1 van de factoren is de relatieve luchtvochtigheid. Als deze stijgt dan neemt het probleem van de elektrostatisch oplading af daar met de stijging van de r.v. de oppervlakteweerstand afneemt. Het is daarom van afstand niet te zeggen of de genomen maatregel, de ijzerdraadjes, het probleem verminderd heeft of dat de toegenomen relatieve luchtvochtigheid hiervoor gezorgd heeft.

   De oorzaak van de elektrostatische oplading wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de stoffen bekleding van de stoelen. Ofschoon dit een bekend probleem is, zijn er nog steeds stoffen in de handel die heel goed elektrostatisch op te laden zijn. Er zijn antistatische sprays voor kleding in de handel waardoor het probleem zou moeten verdwijnen/verminderen. Hierbij past de waarschuwing dat altijd eerst op een proefstukje uitgeprobeerd moet worden dat de spray de stof niet aantast.

 4. Bij het aanraken van badkamerkraan op wastafel in badkamer krijg ik wel eens stroom en slaan de stoppen van deze groep door.Het is niet altijd,maar wel vaak. Wastafel is geaard zie aangesloten draadjes met klemmen zitten.
  Ook mijn kleindochter en mijn man hebben er last van maar niet in de mate welke ik heb.
  Elektricien naar laten kijken maar zegt dat het een statisch probleem is. Maar waarom niet bij de overige kranen op de badkamer? Ben er niet gerust op. Kunt U helpen, dank U.

  • Als de stoppen doorslaan als de badkamerkraan wordt aangeraakt dan betekent dat er een verbinding moet zijn van de badkamerkraan met de fasedraad van de elektrische installatie. De stop in de fasedraad kan immers niet doorslaan als er geen verbinding is met de badkamerkraan. Overigens mag de badkamerkraan ook geen verbinding hebben met de “nuldraad”.

   Op grond van de gegeven informatie kan mijn conclusie dan ook niet anders zijn dat er een probleem is met de elektrische bedrading. Met nadruk wil ik er op wijzen dat er m.i. sprake is een zeer gevaarlijke situatie waarop onmiddellijke actie noodzakelijk is. In de worst case zou dit op enig moment kunnen leiden tot elektrocutie.

 5. Mijn hele leven ben ik erg gevoelig voor statische elektriciteit. Sinds kort heb ik mijn huis verbouwd: een nieuwe, dure, laminaatvloer en inbouwapparatuur. Ik voel al van tevoren dat ik een schok ga krijgen door het aanraken van de ovendeur. En soms als ik mijn hond aai. Ik denk dat ik thuis een bepaald soort pantoffels moet dragen. Is daar een advies voor? Met name qua materiaal

  • ESD (elektrostatische dissipatieve) schoenen zijn zeer geschikt om ongewilde elektrostatische ontladingen te voorkomen. Verkrijgbaar in winkels en webshops voor werkkleding.

 6. ik loop sinds een klein jaartje met een rollator en sindsdien heb ik last van statische schokken. bij alles wat ik aanraak, krijg ik een schok. maar ook de personen die ik aanraak en zelfs mijn hondje, krijgt dan een schok. het vreemde is, dat het met de scootmobiel (ik heb een kleine opvouwbare en een grote) of loopkruk, niet gebeurd. dus alleen als ik met de rollator loop. het kan daarom dus ook niet aan mijn kleding liggen, want anders had ik het continu met alle hulpmiddelen moeten hebben.
  is er iemand die een idee heeft hoe ik dit kan oplossen, want dit is echt heel vervelend. alvast bedankt.

  • Eén van de valkuilen bij het onderzoeken van overlast door elektrostatische ontladingen is om bepaalde materialen bij voorbaat uit te sluiten daar de overlast bij bepaalde omstandigheden niet optreedt. Immers elektrostatische oplading ontstaat als twee materialen met verschillende eigenschappen snel van elkaar worden gescheiden. Lopen is een voorbeeld waarbij dit optreedt maar ook bij het opstaan uit een stoel.

   In de praktijk treedt elektrostatische oplading praktisch altijd op. Echter is deze in de regel niet zo sterk dat er overlast ontstaat door elektrostatische ontlading.

   Rollators hebben vaak rubberen en/of kunststof wielen. De eigenschappen hiervan zijn anders dan van tapijt. Dus kan er elektrostatisch oplading ontstaan. Hierbij ontstaat er een overschot of tekort aan elektronen op het scheidingssvlak. Dit wordt vereffend door dat het overschot afvloeit via andere materialen dan wel door deze materialen aangevuld wordt. Als deze materialen enigszins geleidend zijn dan wordt ontstaat er snel een evenwicht dan wel wordt de elektrostatisch oplading zo klein dat er geen overlast bij de ontlading ontstaat.

   Zonder te meten is het moeilijk om een advies te geven. Behalve dat in de meeste gevallen zogeheten ESD schoenen een zeer probate oplossing voor de overlast zijn.

 7. Beste,
  Sinds een paar weken heb ik veel last van statische elektriciteit….Dit veel op metalen deurknoppen of mensen.
  Maar een week geleden raakte ik rubberen handschoen aan en kreeg ik ook een schok?
  Vandaag liep ik langs de aanrecht (plastic) en kreeg mijn arm een schok?
  Ik dacht dat dit niet mogelijk was?
  Ik weet niet of het verband houdt met elkaar maar elektrische apparaten gaan de laatste tijd spontaan uit als ik in de buurt kom?

  Misschien heeft u het antwoord voor mij?

  Alvast bedankt

  • Zonder metingen is het niet mogelijk om een verklaring te geven voor het elektrostatisch ontladen. Wel is aan te geven in welke richtingen gezocht kan worden voor een mogelijke verklaring.

   De eerste is dat de gevoeligheid voor het waarnemen van elektrostatische ontladingen veranderd is. Oorzaken hiervan zijn vaak moeilijk aan te geven. Omdat ze meestal buiten de competenties van de onderzoeker vallen worden ze vaak over het hoofd gezien.

   De andere is dat, om welke redenen dan ook, U sterker elektrostatisch opgeladen wordt dan voorheen. Dit kan door ander schoeisel, andere kleding, meubelbekleding, enz. Niets kun en mag je hierbij uitsluiten terwijl we wel erg geneigd zijn om dit te doen.

 8. Daar ik statisch ben opgeladen en ik fiets op mijn hometrainer reset hij telkens en zo ben ik al mijn kilometers kwijt en dar vindt ik niet plezant want op het einde van de dag weet ik nooit meer hoeveel ik gefietst heb .

  Heb al nieuwe batterijen in gestoken maarhelp allemaal niet .

  Weet iemand soms raad !

  • Dat nieuwe batterijen niet helpen, is min of meer logisch. Daar dit het probleem niet is. Het probleem is de elektrostatische oplading en vervolgens de ontlading.

   Ofschoon elektrostatische oplading goed te verklaren is, blijkt het in de praktijk niet eenvoudig te zijn om te achterhalen wanneer het optreedt. Hiervoor zijn metingen noodzakelijk. Er kan ook op afstand geen advies gegeven worden hoe elektrostatische oplading voorkomen of beperkt kan worden.

  • Dit lijkt 1 van de zeer schaarse gevallen te zijn dat de overlast terug te herleiden is tot een paar schoenen. Hoewel daarbij aangetekend moet worden dat het zeer droge weer deze zomer met zijn zeer lage relatieve luchtvochtigheden ongetwijfeld ook een rol gespeeld zal hebben.

   Er is geen gouden regel te geven hoe dit probleem opgelost kan worden. Soms verdwijnt het probleem als de zolen vuil worden. Maar als het probleem ontstaat doordat de voeten een klein beetje op en neer in de schoenen bewegen, dan is er weinig aan te doen.

 9. Beste

  Wij staat op het punt een nieuwe bank te kopen, maar ik maak me zorgen over de stoffering: die zou 100 % polyester zijn. Vergroot dit het risico op statische elektriciteit in de winter? Een andere bank die we bekijken bestaat uit 70 % leer en 30 % polyester, waarbij het polyester de bovenste laag zou vormen. Mij lijkt dit geen verschil te maken met de stoffen bank, aangezien het polyester in de bovenste laag zit. Of vergis is me daarin en is deze bank van leer en polyester een betere optie?

  • Bij polyester moet je inderdaad heel bedacht zijn op het ontstaan van elektrostatische oplading met name in de winterperiode. Maar het is niet altijd een probleem. Door oppervlaktebehandeling zoals verven van de polyestervezels kunnen evenwel de eigenschappen van de oppervlakte van de polyestervezels veranderen. En dan hoeft elektrostatische oplading niet op te treden. Overigens zal dit alleen optreden als uw eigen kleding (goed) elektrostatisch op te laden is. En als u stil in de bank zit, dan is het anders dan als u heel bewegelijk bent.

   Een éénduidig antwoord op de vraag is dan ook niet te geven. Mogelijk kan de documentatie van de stoffen die voor de bank gebruikt worden hier meer informatie overgeven. Over het algemeen is de informatie over elektrostatische opleiding wel beschikbaar voor bekledingsstoffen die voor projectinrichting gebruikt worden.

 10. Beste,

  bij het aanschaffen van een luchtfilteringsmasker (volgelaat) staat de melding dat er kans is op elektrostatisch gevaar.
  bij het gebruik van deze in een ruimte waar waterstof zich bevindt kan ik dat risico niet nemen.
  bestaat er een manier om van deze statische lading af te komen?

  Alvast bedankt

  • Als een volgelaat masker toegepast moet worden i.v.m. veiligheidsrisico’s dan is dat alle aanleiding om vooral niet te experimenteren.

   Van de maatregelen die ik kan bedenken, kan ik niet garanderen deze altijd werken of dat daarmee geen andere risico’s geïntroduceerd worden. Ik kan U dan ook niet verder helpen anders dan met het advies om op zoek te gaan naar een ander volgelaat masker.

 11. Hallo,

  Ik hoop dat ik ook een reactie krijg op mijn bericht, ik ben echt op het punt dat ik niet meer weet wat ik moet doen.
  Wij wonen sinds 2 weken in een nieuwe woning, waar wij een klik PVC vloer hebben laten leggen over een leistenen vloer met een dun ondervloertje om te egaliseren. We hebben ook onze nieuwe eetkamer stoelen binnen. Dit zijn de stoelen “about a chair van Hay”. De stoelen hebben een kunststof zitting en metalen poten.
  Nu merk ik vanaf het begin in deze woning dat ik constant overal stroom van krijg (deurklinken, kranen, handvaten keukenkastjes etc). Die schokken zijn vervelend maar niets vergeleken bij de schokken die iedereen krijg in onze eetkamer stoelen.
  Het gebeurd als we op de stoel zitten en perongeluk met onze voeten de metalen poten aanraken. Het zijn echt heftige schokken en de vonken komen er van af. Ook als je opstaat vanuit de stoel zonder de poten aan te raken en vervolgens iets anders van metaal aan raakt krijgen we een enorme schok.
  Ik ben ten einde raad. De 8 stoelen waren enorm duur maar ik ben in staat ze weg te doen omdat ik er gewoon niet meer tegen kan.
  Onze nieuwe eettafel (houten blad met stalen onderstel) komt ook a.s. dinsdag binnen en ik vrees voor de schokken als ik perongeluk de tafelpoot zou aanraden.

  Ik hoop echt dat hier iets tegen te doen valt want ik kan het niet verkopen aan mijn vriend om een eettafel set die nieuw is van 3600 euro weg te doen na 2 weken…

  MVG, Jody

  • Zoals in mijn artikel “Statische elektriciteit in gebouwen” is het elektrostatisch ontladen niet hetgeen wat het probleem veroorzaakt. Het is het elektrostatisch opladen. In het genoemde artikel wordt ook uitgelegd hoe dit werkt.

   De metalen poten van de stoelen zijn dan ook niet het probleem. Aan de metalen poten kun je alleen elektrostatisch ontladen. Zoals overigens aan elke metaal voorwerp. Hetgeen overigens alleen kan als je eerst elektrostatisch opgeladen bent.

   Uit de beschrijving van de klachten komen de volgende punten naar voren die een rol kunnen spelen bij de elektrostatische oplading.

   De PVC-vloer
   De kunststof zitting van de stoel

   Dit zijn notoire verdachten bij elektrostatische oplading. Ook het schoeisel, sokken en kousen en kleding spelen vaak een rol.

   Overlast door elektrostatische ontlading is een probleem dat vooral in de winter voorkomt. Nu de weersomstandigheden in deze februari-maand van 2020 eerder op de herfst lijken dan op de winter, is het vreemd, uitgaande van een kamertemperatuur gemiddeld 18 à 20 graden celsius, dat de overlast in deze ernstige mate voorkomt. Daarom denk ik dat er nog iets anders meespeelt. Wat vaak onderschat wordt, is het opwrijven van kunststoffen, meubels en schilderwerk. Dit kan zorgen voor een meer dan forse elektrostatische oplading van materialen.

   Is er een directe oplossing voor dit probleem? Daar zou je moeten meten om er precies achter te komen welke materialen de boosdoener zijn. Er is overigens zelden 1 boosdoener.

   Wat in dit geval de moeite waard is om te proberen is om de PVC-vloer en de kunststoffen zittingen van de stoelen af te nemen met een vochtige doek met groene zeep. Daar er dan wat zeepresten achterblijven, wordt het oppervlak van de PVC-vloer en de kunststoffen een klein beetje geleidend. Dit kan voldoende zijn om het probleem te verhelpen. Mits de vloer en de zittingen na het afnemen met de vochtige doek niet opgewreven worden.

   En hoe vreemd het ook klinkt, het lopen op blote voeten is vaak ook een probaat middel.

 12. Beste,

  Ik heb twee weken geleden een nieuwe laminaat vloer in mijn woning gelegd. Daar moest een extra isolerende ondervloer onder met 10db demping. Als ik nu op schoenen (sneakers met rubberen zool) door het huis loop krijg ik continu schokken van metalen objecten. Ik denk dat het door de ondervloer komt, die “te goed” isoleert en de lading niet weg laat gaan via mijn schoenen. Als ik op sokken of blote voeten loop heb ik nergens last van.

  Is hier wat aan te doen?

  • Elektrostatische oplading is een “probleem” dat ontstaat aan het oppervlak. De ondergrond is hierbij van zeer ondergeschikt belang. De eigenschappen van de geluidsisolerende ondervloer zijn dan ook niet van belang. Daar ligt dan ook niet de oplossing. Voor de goede orde merk ik op dat een materiaal dat geluidsisolerend is, is dat hoeft te zijn voor elektriciteit.

   Elektrostatische oplading is een probleem dat vaker voorkomt bij laminaatvloeren. Er zijn ook laminaatvloeren waarbij het praktisch niet voorkomt. Deze hebben meestal een keurmerk dat aangeeft dat de vloer antistatisch is.

   De rubberen zool van een schoen was vroeger een “garantie” voor het ontstaan van overlast met elektrostatische ontladingen. Door toevoegingen aan het rubber hoeft dit probleem niet te ontstaan. Bij werkschoenen wordt hierop vaak getest. Bij consumentenschoenen bijna nooit.

   In dit geval lijkt het erop dat er sprake is van een ongelukkige combinatie van schoenen en laminaat.

   Als de zolen van de schoenen vuiler worden, dan neemt in de regel het probleem af. Een garantie erop is er overigens niet.

   Door het laminaat af te nemen met een vochtige doek gedrenkt in water met groene zeep, zal er een dun laagje groene zeep achterblijven. Hier wordt de vloer “meer geleidend” en neemt het probleem af. Een voorwaarde is wel dat de vloer na het afnemen met groene zeep niet opgewreven worden.

   Hoe dan ook heeft het geen zin om de aanwezige ondervloer te verwijderen.

 13. Hallo ik heb een probleem in huis waar ik mij wel zorgen om maak . sinds kort heb ik last van onverklaarbare knallen in huis ,het lijkt wel een soort kortsluiting ,meer een pistool schot met een echo.ik heb alles gecheckt en niets te zien en ik rook ook niets .en nee het is ook geen vuurwerk van buiten af .maar het zijn echt harde knallen .nooit last van gehad maar na de recente verbouwing in de zomer dus nu wel .zijn er meer mensen die deze ervaring ook hebben of gehad hebben en hoe kom je er vanaf .mvg C

  • Het is zeker dat dit niets te maken heeft met het ontladen door statische elektriciteit.

   Daar het probleem ontstaan is na een verbouwing en vanwege het geluid, zou het kunnen zijn dat de overlast veroorzaakt wordt door waterslag als het water snel afgesloten wordt. Maar een defect waterslot van de wasmachine kan ook niet uitgesloten worden.

 14. Beste lezers.
  Al veel jaren heb ik last van statische elektriciteit. Vooral in de winter. Het maakt niet uit of ik loop of stilzit. Ik heb gelukkig 1 paar goeie schoenen die het opladen voorkomen en verder doen alle schoenen en slippers het wel. Op sokken lopen of blote voeten kan ik helaas niet.
  Het stelde me gerust dat er niets aan te doen is , dus hoef ik daar niet meer over na te denken. Kunststof deurklinken dus? Lelijk om te zien. Ik weet nu genoeg.

 15. Goedemorgen,
  Sinds we een nieuwe bank hebben worden we geplaagd door statische elektriciteit. Het gaat om een stoffen bank met metalen pootjes, waar vilt onder zit tegen het krassen. De bank is behandeld met een middel om hem antistatisch te maken. Dit heeft helaas niets geholpen; zodra we de kamer in komen voelen we direct tintelingen, maar schokken krijgen we niet. Maar evengoed is dit zeer hinderlijk. De luchtvochtigheid in huis kunnen we (nog) niet meten, maar er staat regelmatig water te koken om deze te verhogen.
  Op de vloer (met vloerverwarming) ligt gelijmd pvc. De gedachte is nu dat die pvc vloer misschien de oorzaak zou kunnen zijn. Op diverse websites is geschreven, dat dit niet kan, maar juist omdat de bank behandeld is tegen statische elektriciteit, zijn we daar aan gaan twijfelen. Kan statische elektriciteit door pvc ontstaan? En zo ja, wat kunnen we daaraan doen?
  Alvast dank!

  • Als er wel tintelingen maar geen schokken ervaren worden, dan is het gissen welke materialen in een ruimte elektrostatisch opgeladen zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat iemand bij het betreden van een ruimte zelf elektrostatisch opgeladen is. Het kan ook een combinatie van beide zijn.

   Daar niets uitgesloten mag worden, is het ook onmogelijk om op afstand een advies te geven. Alleen met metingen kan de bron of bronnen gevonden worden. Met metingen is het in de regel mogelijk om een oplossing te vinden.

 16. Hoi
  Ik ben heel erg veel aan het Googlen maar kom er niet uit.

  Ik heb een nieuwe keuken, kasten van Ikea en een RVS werkblad. Op dit moment staat alles nog op een betonnen vloer maar er komt uiteindelijk een gietvloer overheen.

  Als ik nu op blote voeten loop krijg ik schokken van het werkblad en afzuigkap en niet als ik op schoenen loop.
  Heeft dit iets met foute aansluiting van elektra te maken?
  Dank alvast voor het antwoorden

  • De symptomen die beschreven worden, worden niet veroorzaakt door elektrostatische ontladingen. Het advies is om te beginnen met het laten controleren of het RVS werkblad goed geaard is. Metalen voorwerpen is huis horen in principe altijd geaard te zijn.

Laat een antwoord achter aan Eva Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het beantwoorden van vragen op de website is een gratis service die verleend wordt als er tijd voor is. En past in de doelstelling van de website, het geven van voorlichting. Reacties/vragen worden dan ook pas na moderatie geplaatst. En zijn daarna voor iedereen te lezen.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>