1. Health and Indoor Climate Complaints of 7043 Office Workers in
  61 Buildings in the Netherlands,  T. Zweers, L. Preller, B. Brunekreef, ].S.M. Boleij,
  Indoor Air 2,127-136, 1992
 2. Biologische Agentia en het Zieke Gebouw, Prof. Dr.Johanna E.M.H. van Bronswijk
  Technische Universiteit Eindhoven, Collegedictaat 1998
 3. Criteria for moisture control,  G.W Brundrett, Butterworth & Co. Ltd, 1990
 4. Elektrostatik, Ursachen,Wirkungen, Schurzmassnahmen, Prüfungen, Normung,
  Dipl.-Ing. Harrnut Berndt,  VDE- Verlag, 1998
 5. Elektrostatische Aufladungen begreiffen und sicher beherrschen,  Günter Lüttgens & Martin Glor, Expert-Verlag 1993
 6. Dr. E.D.B. Haas, dermatoloog; persoonlijke mededeling
 7. TCO’99 Mandatory and recommended requirements for CRT-type Visual
  Display Units (VDUs),  The Swedish Confederation of Professional Employees, 1999
 8. Raumluftqualität, Belastung, Bcwertung, Beeinflussung, Jürgen Witthauer, Herwarth Horn & Wolf gang Bischof, Verlag C. E Müller, 1993
 9. Diagnosing Problem Buildings: the Risk Factor Approach 2.,  Boerstra A.C., Leijten].L., Proceedings Indoor Air 1999. ISIAQ, Milano
 10. Blootstelling aan elektro-magnetische velden (0 Hz – 10 MHz),  Gezondheidsraad, Commissie ELF elektromagnetische velden, 2000 publicatie .2000/6.
 11. Static Electric and Magnetic Fields and Human health,  Ph.D.John E. Moulder
  Medical College ofWisconsin, 1994 – 2000
 12. Klassifikation des elektrischen und elektrostatischen Verhaltens von Bodenbelägen und Bodenbeschichtungen,  Norm-Entwurd DIN 54346, uitgave 1993-10.
 13. Veerkrachtige vloerbedekkingen en tapijten – Beoordeling van het elektrostatisch gedrag, NEN-EN 1815:1997 EN
 14. Textile floor coverings – Assessment of static electrical propensity – Walking test, ISO 6356:2000
 15. Desso Projectdocumentatie / hoofdstuk IBM/ICL richtlijn Tapijtfabriek H. Desseaux N.V., 1996
 16. E. Koops, Forbo-Krommenie: persoonlijke mededeling
 17. Ing. A. Leefmans, TNO Preventie en Gezondheid; persoonlijke mededeling
 18. Documentatie Birkenstock EGB-Schuhe