Dit artikel verscheen eerder in de Syllabus Monitoring en diagnose, uitgegeven door WTA Nederland – Vlaanderen, bij de gelijkmatige studiedag in november 2005 in Delft.

Abstract

 1. Inleiding
 2. Situatie in Nederland: een schets
 3. WTA Technische Voorlichting 4-5-99/D Beurteilung von Mauerwerk – Mauerwerksdiagnostik
 4. Onderzoeksplanning
 5. Vochtgehalte
  1. Plaats van de vochtbepaling
  2. Aantal monsters
  3. Monstername
  4. Verpakken monsters
  5. Elektronische vochtmeters
  6. Seizoensinvloeden
  7. Beoordeling vochtgehalte
 6. Beoordelen binnenklimaat
  1. Verblijfsruimten
  2. Kelders en souterrains
 7. Zoutgehalte
  1. Plaats monstername
  2. Beoordeling zoutbelasting
  3. Kalium
 8. Conclusie
 9. Literatuur