In 1998 werd het Onderzoeksinstituut voor Gezond Wonen door Kees Snepvangers overgenomen van de Stichting Genezende Architektuur en ondergebracht in TAAK Ned. B.V.

Sindsdien werd deze naam gebruikt voor de onderzoeksactiviteiten van het bedrijf. Daar al snel bleek dat deze naam te beperkt was, werd er “en Werken” aan toegevoegd. Naar mate dit deel van het bedrijf zich verder ontwikkelde, bleek meer en meer dat de naam de lading niet meer dekte en ontstond er behoefte aan een nieuwe naam.

Na jaren lang zoeken was het uiteindelijk Benno Snepvangers – zonder dat hij zich het overigens realiseerde – die met het idee voor de nieuwe naam kwam: Athene Noctua Advies. Hij had voor de eigenaar – Kees Snepvangers – een uil gemaakt. Zo werd de uil het symbool voor Athene Noctua Advies.

Athene Noctua (ned. naam steenuil) komt voor in de griekse mythologie als de uil die elke avond voor Pallas Athena – godin van de wijsheid – rond de wereld vloog en terug keerde met alle nieuws en nieuwtjes van de vorige dag. Er was geen betere manier om info te verzamelen en als godin van de wijsheid moest Athena alles weten wat er te weten viel. De uil werd haar symbool en vertegenwoordigde haar wijsheid.

De steenuil in Nederland

De steenuil komt in zuid- en middeneuropa voor tot in Nederland. Met zijn hoogte van 21 – 23 cm is de steenuil veruit de kleinste uil die in Nederland voorkomt. Met een vleugspanwijdte van 54 – 58 cm is hij nauwelijks groter dan een zanglijster.

Steenuilen hebben een gevlekt verenkleed. De bovenzijde van de steenuil is bruin met witte spikkels en de onderzijde witachtig en dicht bruingestreept. Alhoewel een uitgesproken masker ontbreekt ontstaat door de lichte oogstreep en lichte kin toch de accentuering van een gelaat met daarin als opvallend kenmerk de grote ogen met gele iris. De platte kop met gefronste wenkbrauwen en de gele ogen geven de steenuil een streng en wijs gezicht. De kop kan bijna een hele cirkel ronddraaien.

De steenuil komt vaak voor in de omgeving van de mens en is minder gevoelig voor verstoring dan sommige van zijn collega’s. Zijn voedsel bestaat uit insecten, wormen en kleine zoogdieren. Steenuilen zijn deels overdag actief en dan vaak open en bloot, zonnend of op de uitkijk zittend, waar te nemen. Hij broedt in holen en geeft veel nazorg aan de jonge vogels. Een steenuilechtpaar blijft elkaar het hele leven trouw en verandert niet snel van broedplaats.

De link met Pallas Athena komt omdat deze kleine uil zich nestelde tussen de rotsen op de Akropolis, de thuisbasis van de godin der wijsheid.

Meer weten over de steenuil? STONE, Steenuilenoverleg Nederland, heeft deze 36-pagina dikke brochure uitgebracht.

Athene Noctua / Steenuil

Fotograaf: TheOtherKev