Athene Noctua Advies is een onafhankelijk adviesbureau dat schades en problemen in gebouwen en woningen onderzoekt door bijvoorbeeld vocht, hygroscopische zouten, schimmels of een slechte luchtkwaliteit. Dit werkterrein wordt wel omschreven als bouwpathologie.

Het bureau heeft zich gespecialiseerd in niet-alledaagse schades zoals bijzondere vervuilingen in gebouwen, fogging, uitzonderlijke elektrostatische opladingen en stankoverlast door bronnen in het gebouw.

Als wij het kunnen onderbouwen

Dit motto is weliswaar niet door onszelf bedacht maar geeft wel de kern weer van waaruit wij werken. Een goede en transparante onderbouwing is voor ons een noodzakelijke voorwaarde om onafhankelijk aan onze opdrachtegevers te kunnen adviseren.
Om onze onafhankelijkheid te onderstrepen hanteren wij de Beroepscode van KIVI NIRIA bij de uitvoering van onze opdrachten.

Kees Snepvangers

De drijvende kracht achter het bureau is ing. Kees Snepvangers (1955). Na zijn studie aan de HTS-bouwkunde heeft hij een aantal jaren gestudeerd aan de Technische Hogeschool Eindhoven (nu Technische Universiteit Eindhoven). Op het laboratorium Materiaalkunde van de faculteit Bouwkunde is zijn liefde voor meettechniek en theoretisch onderzoek ontstaan. Zo verbeterde hij de meetopstelling voor het meten van de voortplanting van ultrasoon geluid door beton om vervolgens op basis van de theorie aan te tonen dat de metingen nimmer reproduceerbaar konden zijn.

Na enkele jaren onderhoudswerkzaamheden te hebben voorbereid en begeleid, volgde een periode waarin het ontwikkelen van beleidsvisies op onderhoud centraal stond. Zo werd voor een gemeente een nieuwe strategie voor het beheer van de gemeentelijke gebouwen ontwikkeld. De rapportage leidde ertoe dat de gemeente als 1 van de eerste het beleid ten aanzien van sport- en welzijnsaccomodaties drastisch wijzigde.

1997 werd een kantelpunt in de carriëre. Een breedopgezette 7-daagse cursus over het binnenmilieu, waaronder schimmels, opende een andere wereld. Het onderzoeken van het binnenmilieu bood de gelegenheid om bouwkundige kennis, de voorliefde voor meettechniek en onderzoek en het werken vanuit een visie te combineren. Vele cursussen werden in Duitsland gevolgd. Van het netwerk dat hierdoor ontstond wordt nog regelmatig gebruik gemaakt. jaarlijks worden enkele congressen, zoals de jaarlijkse Pilztagung, in Duitsland bezocht.

Vanuit het onderzoeken van schimmel- en vochtproblemen in gebouwen heeft Kees Snepvangers een grote kennis opgebouwd over vochtgedrag en -vochttransport in gebouwen en met name in monumenten.

In het werk ontstond een voorliefde voor de minder bekende aspecten van het binnenmilieu zoals fogging, vervuiling en electrostatica. Voor het praktijkboek Gezonde Gebouwen werd over het laatste een artikel geschreven.